7 tips til, hvordan du får succes med din virksomheds billedbank

6 minutter læst

Har du fået ansvaret for virksomhedens billedbank? Og nu undrer du dig over, hvordan du kan gå sejrrigt ud af implementeringen? Bare rolig – her er nogle af vores bedste tips til, hvordan du får succes med din virksomheds billedbank!

1. Inddrag kollegaer og medarbejdere

Nemlig. Brugerne skal deltage i arbejdet. Undersøg, hvordan dine kolleger arbejder med billeder og video i dag, og hvad deres udfordringer er. Ved at diskutere dette med dem, får du også at vide, hvad der er vigtigt for dem. Så kan du tage højde for det og bringe det frem i den nye (eller gamle) løsning. Det er ofte nemmere at få nogen til at acceptere noget, der løser et problem, end at bede dem om at stoppe med at gøre ting, der virker.

Ved at spørge medarbejderne om deres processer kan du også få dem mere involveret i billedbanken, etablere ejerskab til den og skabe en forpligtelse til at bruge den. Så er det nemmere at få succes med det. Så snart billedbanken er klar til lancering, kan disse bidragydere være med som testere og superbrugere. Det vil hjælpe med at identificere og rette fejl, samt motivere disse kolleger til at give deres feedback.

2. Sæt mål og følg op på billedbanken
er brugt

Implementering af billedbanken skal følges op over tid for at sikre, at den giver optimal udnyttelse i organisationen. I første omgang kan det være inspirerende at måle forbruget i form af brugerlogin, hvor mange uploads og downloads der har fundet sted, hvor mange brugere der har været logget ind og hvad de typisk søger efter i billedbanken.

Kombiner hårde tal med kvalitativ feedback fra superbrugere for at finde ud af, hvad der virker, og hvad der ikke gør. Med den viden kan du løse oplevede problemer med træning og e-mail-opdateringer til brugerne og forhindre dem i at blive frustrerede og stoppe med at bruge billedbanken.

Med simple målsætninger bliver det nemmere at definere klare opgaver for billedbanken og ikke
i hvert fald for at kunne måle succesen, efter du har investeret tid og kræfter i billedbanksprojektet.

3. Lav en plan for, hvordan du bedst kan
bruge billedbanken

Så snart du ved, hvad du vil opnå, kan du arbejde målrettet med de opgaver, der skal løses, og få organiseret dine filer på en måde, der passer bedst til din virksomhed. Sæt opgaverne ind i en handlingsplan med tidsbestemte milepæle. Inddrag superbrugere og andre kollegaer i arbejdet.

For at udnytte mulighederne i billedbanken bedst muligt, skal du etablere kategorier og metadata, som du skal bruge for hurtigt at finde det rigtige indhold. Husk at billedbanken ikke kan finde billeder med dine definerede søgeord og kategorier, medmindre de rent faktisk har været brugt i billederne.

I starten af ​​billedbanksprojektet skal du derfor lave en grundlæggende tagging af filer, der matcher den plan, du har lavet. Tænk igennem, hvordan billederne bruges, og hvilke metadata der er centrale for at beskrive og finde de rigtige billeder. For det bedst mulige resultat skal du vælge en passende detaljeringsgrad, som er mulig at følge op over tid.

Med den rigtige procedure kan du ofte spare meget tid på driften af ​​at flytte filer ind i den nye billedbank.

4. Gør jobbet trin for trin

Tag gerne implementeringen af ​​billedbanken trin for trin, så du ikke gør mere, end du kan klare. Fokuser først på de vigtigste filer og lær at bruge systemet, så du kan optimere bedst muligt og udnytte funktionerne fuldt ud.

Efterhånden som du lærer, hvordan du bedst tilpasser værktøjet til din virksomheds behov, kan du foretage justeringer og forbedre, så billedbanken ender som den eneste sandhed for din virksomheds digitale filer.

Fokuser først på de vigtigste filer og lær at bruge systemet, så du kan optimere bedst muligt og udnytte funktionerne fuldt ud.

TORBJØRN hansen
CEO screentek Imageshop as

5. Informer om den nye billedbank og giv undervisning

Træning og salg i organisationen er afgørende for at sikre accept og brug. Sælg løsningen til medarbejderne og forklar, hvordan de skal bruge billedbanken, så den kan give dem en lettere hverdag. At lave retningslinjer for, hvordan man tagger og opdaterer filer er vigtigt for, at den del er enkel, og for at billedbanken fyldes med godt indhold. Med god tagging bliver det en leg for brugerne at søge efter filer. Det modsatte kan kvæle projektet.

Hvis billedbanken kan integreres i programmer, som brugerne bruger hyppigt, øges anvendeligheden.

6. Fremme billedbanken og minde brugerne
på hvorfor det er super

Nogle medarbejdere vil hurtigt begynde at bruge billedbanken jævnligt, så længe den har godt og relevant indhold. De har brug for indholdet, ved, hvor de kan finde det, og nu er det nemmere end nogensinde før at få det.

Andre kolleger vil kun bruge billedbanken lejlighedsvis, blandt andet fordi behovet for billeder og video er mindre. For disse mennesker er det særligt vigtigt at minde dem om eksistensen af ​​billedbanken. Så sikrer du, at de holder sig opdaterede og ikke glemmer, hvordan de nemt kan få fat i de filer, de skal bruge. Gennem periodiske opdateringer sikrer du høj værdiskabelse fra billedbanken og at løsningen hele tiden styrker sin forankring i forretningen.

Men selv almindelige brugere har brug for opdateringer og tips, så de kan fortsætte som gode brugere og ambassadører for virksomhedens billedbank.

Lad brugerne nemt tage billeder og film klar i de formater, de har brug for.
For eksempel til promovering på Facebook.

7. Eksterne brugere af billedbanken

Skal billedbanken kun bruges internt eller skal den også betjene eksterne brugere? Den sidste gruppe skal også inddrages i projektet og informeres. Med en overskuelig billedbank vil den blive brugt af flere, oftere og gerne i tråd med din virksomheds målsætninger. Tag en snak med de eksterne brugere, for eksempel journalister eller reklamebureauer. Informer dem om tilbuddet og vejled dem i at bruge billedbanken. Du kan give oplysninger gennem for eksempel:

 • Nyhedsbrev
 • Link og information på virksomhedens hjemmeside
 • Link og information i e-mailsignatur

Husk at nyheder er glemt, så derfor kan de også genbruges løbende.

Hvis billedbanken har eksterne interessenter, så skal du også informere dem om det på en let synlig måde
virksomhedens hjemmeside. For et PR-bureau kan billedbanken endda placeres i hovedmenuen.

Du skal huske dette!

 • Gør det nemt at logge ind, gerne ved at bruge Google login, AD eller andre metoder.
 • Giv billedbanken en enkel og intuitiv URL, så den huskes, og læg links til billedbanken let tilgængeligt, så kollegaerne kan finde den.
 • Medtag billedbanken i e-mailsignaturen, hvis det er relevant for eksterne brugere.
 • Integrer billedbanken med vigtige værktøjer, der bruges i virksomheden (f.eks. publiceringsløsning, Microsoft Office, Google Suite mv.), så fordelene tydeliggøres, og billedbanken bliver en del af folks hverdag.
 • Vis kollegerne, hvordan man bruger billedbanken effektivt, og giv dem påmindelser om det.
 • Inddrag interessenter i virksomheden og lad dem blive ambassadører for løsningen.
 • Inddrag virksomhedens medarbejdere og informer dem om billedbanken.
 • Lad billedbanken gøre kollegerne mere effektive!
 • Saml alle virksomhedens billeder i billedbanken. Alle billeder på ét sted.
 • Inddrag virksomhedens medarbejdere og informer dem om billedbanken.
 • Lad billedbanken gøre kollegerne mere effektive!

Høst frugterne af din succes

Når arbejdet er udført ordentligt, vil du bemærke, hvor kraftfuld billedbanken kan være, og hvor vigtigt det er at spare tid, kræfter og penge. Billedbanken hjælper virksomhedens interne informations- og marketingteam og alle andre interessenter i og uden for virksomheden.

Ved at gøre billeder og video tilgængelige hurtigere og nemmere end før, kan du skrive under på, at værdiskabelsen stiger, og at indhold også er konge i din virksomhed.

Er du klar til at teste?

Bestil en gratis demo af den norske Imageshop billedbank her!

Disse blogartikler kan også interessere dig:

Få en tilpasset demo af Imageshop gratis

Vil du have en gratis online demo af vores system, eller har du spørgsmål til Imageshop DAM-løsningen?

Få gratis demo